KAT Mata a todos!

Con este script podrás farmear gemas de KAT matando a todos automaticamente!